wiki:db/MariaDB

mysqldump

データベースのバックアップには、mysqldumpを使う。出力されたSQL文が文字化けするときは、

$ mysqldump --skip-set-charset --default-character-set=latin1 <データベース名> > database.dump

とする。インポートするときは、

$ mysql --default-character-set=utf8 <データベース名> < database.dump